Ứng Dụng5su5basata su56588 utenti.

Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2013

Sửa lỗi đăng nhập facebook

Sửa lỗi đăng nhập facebook
Sửa lỗi đăng nhập facebook

Các bạn đăng nhập Facebook gặp báo lỗi sau:

"Invailid URL, The requested URL "/", is invalid.
Reference #9.3fe8dfad.1337230844.17d074c"

Tìm theo đường dẫn : C:\Windows\System32\drivers\etc
-> xóa hết các dòng liên quan đến facebook.
-> Copy cái này bỏ vào file hosts nhé:

69.63.190.22 facebook.com
66.220.151.20 ns3.facebook.com
69.171.245.32 ns4.facebook.com
66.220.145.65 ns5.facebook.com
69.63.190.14 www.facebook.com
66.220.146.21 login.facebook.com
66.220.147.52 register.facebook.com
69.63.190.28 apps.facebook.com
66.220.149.70 upload.facebook.com
69.171.229.27 api.facebook.com
66.220.153.15 connect.facebook.com
82.96.58.46 profile.ak.fbcdn.net
69.171.227.26 chat.facebook.com
66.220.151.31 vupload.facebook.com
69.63.190.22 secure.facebook.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Xây dựng bởi Cafe ITC từ nguồn Download Cafe ITC. Chia sẻ cộng đồng theo Giấy phép GNU